Terugblik informatieavond 26 oktober 2023

Nieuwsbericht

2023-11-13 00:00 Op 26 oktober 2023 heeft de informatieavond over de voortgang van het project Zuidbaan plaatsgevonden.

In dit bericht willen wij hier kort op terugkomen.

Allereerst dank voor de grote opkomst, uw aanwezigheid werd op prijs gesteld!

De opzet van deze avond was om geïnteresseerden bij te praten over de voortgang van het project Zuidbaan, bestaande uit:

  • Realisatie milieutechnisch veiligstellen van de staalslakken
  • Realisatie van de zonneweide
  • Realisatie van de gebiedsontwikkeling


Dit hebben wij gedaan door een vijftal tafels in te richten waar informatie opgehaald kon worden en het gesprek gevoerd;
  • ‘Bestuurstafel’ met vertegenwoordigers vanuit de Samenwerkingsovereenkomst (ESG Tech, The Dutch, gemeente West-Betuwe)
  • Staalslakken-tafel met uitleg over staalslakken en mogelijk in welke beheersmaatregelen er al genomen zijn en hoe deze gemonitord worden
  • Zonnepark, hier werd inzicht gegeven omvang en inpassing van het zonnepark
  • BAM, als mogelijk aannemer met ervaring in omgang met deze materialen. Hierbij waren referentieprojecten en ervaringen te zien, alsmede materialen waarmee grondstoffen ingepakt kunnen worden
  • Gebiedsvisie-tafel, hier was de landschapsarchitect aanwezig voor een gesprek over de toekomstige inrichting van het gebied.


Tijdens deze avond zijn pittige en prettige gesprekken gevoerd. Ook was dit de aftrap voor vervolginformatie en -gesprekken die nog gevoerd gaan worden. Op het moment wanneer wij een goede aanpak voor ogen hebben om de problematiek op locatie veilig en duurzaam op te lossen komen wij daarop bij u terug.

Op de website van Het Kontakt is een kort artikel geplaatst over deze avond:
Dorp Spijk blijft uiterst sceptisch over saneringsaanpak | Al het nieuws uit West Betuwe (hetkontakt.nl)

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u het contactformulier op deze website invullen, wij nemen dan contact met u op.

Contact

Vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier in en wij nemen zo nodig contact met u op.
Of neem direct contact op met Robbie van Caem, Omgevingsmanager bij BAM Infra: +31 (0)6 12 98 00 44 of robbie.van.caem@bam.com.

Met het invullen en versturen van dit formulier geeft u ons toestemming om de gedeelde gegevens te gebruiken om contact met u op te kunnen nemen.

© 2024 De Zuidbaan