Wie doet wat? De rollen bij de ontwikkeling van de Zuidbaan

Nieuwsbericht

2023-10-05 00:00 De Zuidbaan is al gedurende lange tijd in ontwikkeling. Er is al veel gebeurd en er staat nog veel op de planning. Bij een project van deze duur en omvang is het soms lastig onderscheid te maken tussen rollen van de verschillende partijen. Van sommigen is ondertussen afscheid genomen en er zijn nieuwe partijen bij het project aangesloten. Wie doet wat? Graag lichten wij toe welke partijen er op dit moment samenwerken aan de Zuidbaan.

ESG | Tech
Adviesbureau dat is ingeschakeld door The Dutch om als gebiedsontwikkelaar de Zuidbaan verder te ontwikkelen en te realiseren. De volgende 3 projecten zijn te definiëren:

  • Realisatie milieutechnisch veiligstellen van de staalslakken
  • Realisatie van de zonneweide
  • Realisatie van de gebiedsontwikkeling
Gemeente West Betuwe
Bevoegd gezag én vergunningverlener. In dit bijzondere geval ook de verstrekker van een geldlening voor de realisatie van de initiatieven welke ontwikkeld worden op de Zuidbaan.

ODR
ODR handelt vergunningaanvragen af en is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bouw. ODR werkt onder mandaat van de gemeente West-Betuwe.

WSRL
Bevoegd gezag en verantwoordelijk voor toezien op de kwaliteit van het oppervlaktewater binnen het beheersgebied waarbinnen de Zuidbaan wordt ontwikkeld.

The Dutch
Eigenaar en initiatiefnemer van de gronden waarop de Zuidbaan wordt gerealiseerd.

BAM
Landelijk opererende aannemer met veel ervaring in de aanleg van werken waarbij zowel bouwstoffen als ook andere grondstromen worden toegepast. Voorbeelden van enkele van hun projecten zijn hier te vinden: https://www.baminfra.nl/projecten

Contact

Vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier in en wij nemen zo nodig contact met u op.
Of neem direct contact op met Robbie van Caem, Omgevingsmanager bij BAM Infra: +31 (0)6 12 98 00 44 of robbie.van.caem@bam.com.

Met het invullen en versturen van dit formulier geeft u ons toestemming om de gedeelde gegevens te gebruiken om contact met u op te kunnen nemen.

© 2024 De Zuidbaan